ფილოლოგიური სემინარი თესაუში

 12 დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში , ფილოლოგიური სემინარი  გაიმართა.

     საჯარო ლექცია,  სემინარის ფარგლებში, იტალიური დღიურების  თემატიკიდან: ,,თანამედროვე იტალიური და ქართული პოეზიის კომპარატივისტული  ანალიზი“ და ,,ვენეცია-წყლიანი ქალაქის სემიოტიკა“ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულმა  პროფესორმა ნინო გოგიაშვილმა ჩაატრა.

     ლექციაზე საუბარი  მიმდინარე ქართული და იტალიური პოეზიის ზოგიერთ  ასპექტს, მსგავს ტენდენციებს,  თანამედროვე იტალიელი და ქართველი  პოეტების  სალექსო ფორმებს, ვენეციის, როგორც  „წმინდანების ქალაქის,“  ამბივალენტური ვნებებს,  მეტაფიზიკურ ძვრებს და  სხვა საკითხებს შეეხო. 

   ფილოლოგიური  სემინარის ხელმძღვანელია რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში,  პროფესორი ნუნუ გელდიაშვილი.

 
მნახველთა რაოდენობა: 2636
 
 
 
 
2021 ნოემბერი

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.