გიორგი კალანდაძეს ფილოლგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

  18 ნოემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, დოქტორანტ გიორგი კალანდაძის სადისერტაციო ნაშრომის-,,ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები გაბრიელ მცირის ,,გვირგვინის“  შესახებ“-დაცვა გაიმართა (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ქეთევან გიგაშვილი-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი და მაია ნინიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფესორი).

    კვლევის ძირითადი ნაწილი დათმობილი აქვს კრებული ,,გვირგვინის“ ავტოგრაფიული და არაავტოგრაფიული ტექსტების კვლევას და მათ შედარებით ანალიზს. ნაშრომი ნათელს ჰფენს გაბრიელ მცირის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობ და შეუსწავლელ საკითხებს.

    გიორგი კალანდაძეს ფილოლგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 2098
 
 
 
 
2021 ნოემბერი

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.