თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე
გიორგი კალანდაძეს ფილოლგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

  18 ნოემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, დოქტორანტ გიორგი კალანდაძის სადისერტაციო ნაშრომის-,,ტექსტოლოგიური და საგამომცემლო კვლევები გაბრიელ მცირის ,,გვირგვინის“  შესახებ“-დაცვა გაიმართა (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ქეთევან გიგაშვილი-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი და მაია ნინიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფესორი).

    კვლევის ძირითადი ნაწილი დათმობილი აქვს კრებული ,,გვირგვინის“ ავტოგრაფიული და არაავტოგრაფიული ტექსტების კვლევას და მათ შედარებით ანალიზს. ნაშრომი ნათელს ჰფენს გაბრიელ მცირის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობ და შეუსწავლელ საკითხებს.

    გიორგი კალანდაძეს ფილოლგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1085
 
 
 
 
2020 სექტემბერი
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.