წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)  პროფესორი - მანანა ღარიბაშვილი (საბჭოს სპიკერი)

2)  პროფესორი -  თენგიზ სიმაშვილი

3)  ასოცირებული პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

სტუდენტები:

1)  ნანული შათირიშვილი

2)  სალომე ძამუკაშვილი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)  პროფესორი - თამარ ნადირაძე 

2)  ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე 

სტუდენტი:  

1) ლექსო თამარაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)  ასოცირებული პროფესორი - თამარ თამარაშვილი

2)  ასისტენტ-პროფესორი - ნატალია ბიწაძე

სტუდენტი: 

1) თამუნა ხეჩიაშვილი

2) ალექსი ფარადაშვილი

განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)  ასოცირებული პროფესორი - შორენა ძამუკაშვილი

2)  ასისტენტ-პროფესორი - ია ჩაქიაშვილი

სტუდენტი:

1) თინათინ ქოქიაშვილი

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

1)  ასოცირებული პროფესორი - გაგა ბუიშვილი

სტუდენტი:

1) გიორგი მაისურაძე

2) რომეო ძამუკაშვილი

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

1)  ნანა ყარაულაშვილი

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.