იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY


             

 

შალვა ჭკადუა   

დაბადების თარიღი:  1980 წლის 28 სექტემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი

 

განათლება:                                    

2011 Erasmus Mundus Action 2 პოსტ-სადოქტორო პროგრამა საპიენცას უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აკულტეტი, ისტორიის, კულტურის, რელიგიის  დეპარტამენტი,  რომი, იტალია.    

2007-2010  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის  დოქტორანტურა, ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

2009-2010  Erasmus Mundus ECW სადოქტორო პროგრამის მონაწილე, ATEI/ მაკედონიის უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი.

2004-2006 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის მაგისტრატურა.

2000-2004 თელავის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და  დიპლომატიის ისტორიის ბაკალავრიატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2019   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი სპეციალისტი.

2014-დღემდე  ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის  ფაკულტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2013-დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  უფროსი.        

2012-2014  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი.

2011–2012  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი.

2007–2011   საბერძნეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეს თანაშემწე.

2005  საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პირველი ევროპული სამმართველო.

2005–2006   ერეკლე II-ის სახელობის თელავის გიმნაზია, მეზობელი ქვეყნების ისტორიის   მასწავლებელი.

2006–2016   ეროვნული გამოცდების თელავის ცენტრის ადმინისტრატორის თანაშემწე.

2004–2007   კახეთის ბერძენთა საზოგადოებრივი კავშირი „ელლადა“, ბერძნული ენის  მასწავლებელი.

სამეცნიერო შრომები/პუბლიკაციები/რიდერები:                                                     

2020  წიგნი: „პანკისის ხეობა - ფაქტები, მოვლენები, ანალიზი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა (თანაავტორი: ზაურ გუმაშვილი). 

2020 “Civic self-awareness and peculiarities of the Georgian political process’’, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach” შრომების კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.                                                      

2020  “The Role of Georgian Media in Turning the Political Process, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the  contemporary world: theoretical basics and  innovative approach შრომების კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2020 “The results of the study of the Georgian population living in and near the Pankisi Gorge“, საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach’’ შრომების კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.                                             

2020  “The new Corona virus and its reflection on Georgian political processes and business sector“ (თანაავტორი: ია ჯიმშიტაშვილი),  საერთაშორისო კონფერენციის “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach“ შრომების  კრებული, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2019 რიდერი „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“, მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative“ ფარგლებში.

2014  რიდერი „ევროკავშირის განვითარების ეტაპები“.

2012 “The Relations among England-Italy and Georgia in 1918-1921’’, Scientific News, number 2, Ganja State University, Azerbaijan.

2011   „ბათუმის საკითხი საქართველოსა და ანტანტის ქვეყნებისათვის 1918-1921 წლებში’’, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 3 (41), თბილისი.

2011   “Short overview of the evolution of Modern Greek state“, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, volume 14, number  4,  Khazar University, Azerbaijan.

2011   მონოგრაფია „საქართველო საბერძნეთის ურთიერთობები 1990-2010 წლებში’’, გამომცემლობა „სვეტი“, თბილისი. 

2010   დისერტაცია „საქართველო საბერძნეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის დასაწყისში“.

2010  “Formation of the political map of Georgia in the 1920-1939: causes and results”, Studia Balcanica 28, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, სოფია, ბულგარეთი.

2010    “The process of establishment of diplomatic relations between Greece and Georgia in the 20th century’’, Scientific News, number 2, Ganja State University, Azerbaijan.

2009    Political relations between Georgia and Hellenic Republic at the end of the 20th Century and the beginning of the 21st century’’, სადოქტორო ნაშრომის ნაწილის დაცვა,  სალონიკი, საბერძნეთი.  

2009   “Role of religion in Georgia in XVII-XIX centuries“, International Relations Society, საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“ №10, თბილისი.   

2009 „საქართველოსა და საბერძნეთის თანამშრომლობა განათლების სფეროში’’, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა  „განათლება“ №1, თბილისი-სოხუმი.

2009  „საქართველოსა და საბერძნეთის რელიგიური ურთიერთობები (XIX-XXსს.)’’, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(34), თბილისი.

2008  „საბერძნეთისა და საქართველოს ურთიერთობები სამხედრო სფეროში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2(24), თელავი.

2008  „ბერძნული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში“, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2(24), თელავი.  

კონფერენციები:

2020    საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “Civic self-awareness and peculiarities of the Georgian political process”).

2020    საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “ The Role of Georgian Media in Turning the Political Process“).

2020     საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “The results of the study of the Georgian population living in and near the Pankisi Gorge”).

2020     საერთაშორისო კონფერენცია “Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach”, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ (მოხსენების თემა: “The new Corona virus and its reflection on Georgian political processes and business sector”.

2020   ავტორიტარიზმიდან   დემოკრატიისკენ   ,,ქართული პოლიტიკური პროცესი’’ 21-ე საუკუნის დასაწყისში - უტოპია თუ პარადიგმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლაბაზ გუმაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი (მომხსენებელი), თელავი, საქართველო.

2020  „პანკისის ხეობის ქართული მოსახლეობა და მათი სოციალური პრობლემები“. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია XXII (78-ე), თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2018  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Education, Research, Practice“, (მომხსენებელი), თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2018   X საერთაშორისო კონფერენცია “Health and Ecology“, თელავი, საქართველო.

2017  II საერთაშორისო კონფერენცია “Higher Education – New Technologies and   Innovations“,  ქუთაისი, საქართველო.

2016   I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, თელავი, საქართველო.

2014 III საერთაშორისო სიმპოზიუმი “The First World War and Caucasus“, (მომხსენებელი), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (თემა: ,,საქართველო და დასავლეთის ქვეყნები - პოლიტიკური პროცესები და პარალელები“).

2009  საერთაშორისო კონფერენცია “Europe Nations and Boundaries (Paris Peace Conference 1919-1920 and its Legacy)“, (მომხსენებელი, თემა: “Formation of the Political Map of Georgia in the Second and Third Decades of the 20th Century - the Causes and Results“), სოფია, ბულგარეთი.

2009  საერთაშორისო კონფერენცია “Religions and Politics in Europe’s Orients“, (მომხსენებელი, თემა: “Georgians on the Bounds of Two Empires: the Question of Meskhetians’’), მაკედონიის უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი.

განხორციელებული ტრენინგები:

2020  „ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი“, ტრენინგი აკადემიური    პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.  

2019 ,,ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი“, ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2019 „ვიდეო - სწავლებისა და სწავლის ინსტრუმენტი“, ტრენინგი აკადემიური პერსონალისთვის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

გავლილი ტრენინგები:                                                       

2020 “Blended/Hybrid Leaning“ განხორციელდა პროექტის “PRINTeL’’ და „Erasmus+’’ ფარგლებში.

2019 ტრენერთა ტრენინგი „The Production of Open Educational Resources“, ლუვენის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, ლუვენი, ბელგია.

2019  Recognition and Transfer of Credit Allocation and Grading System“, ორგანიზატორი - Middlesex University (London), თბილისი, საქართველო.

2018 ტრენერთა ტრენინგი  „Video as a learning tool for Teachers and Students“, პორტოს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, პორტო, პორტუგალია.

2017  ტრენინგი: “Regional EU Studies Module’’ part of the project EU Studies Module for the Regions and MOOC about the EU’’ (Georgia’s Reforms Associates, Erasmus + Programme of the European Union).

2017 University of North Texas და Know How Training Center-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი: “Quanitative Research Methods in Social Sciences’’, თელავი, საქართველო.

2017 გაიარა „სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის’’ ფარგლებში ჩატარებული „სამოქმედო კვლევის“ ტრენინგი  (World Vision Georgia, The European Union for Georgia, ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი) თელავი, საქართველო.

2017 ტრენინგი: „21-ე საუკუნის სწავლების მეთოდები“, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

2017 გაიარა ტრენინგ-პროგრამა „საგანმანათლებლო ინფორმაციული ტექნოლოგიები კვლევა-სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა’’ (ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) თელავი, საქართველო.

2016  ტრენინგი: “21st century Teaching Methods” University of North Texas, Know How Training Center, თელავი, საქართველო.

2015  ტრენინგი “Academic Writing’’, (University of Bremen, Institute for the Development of Freedom of Information, Telavi State University).

2015  ტრენინგი “Development of New Modules for International Bachelor and Master Programmes in Sustainable Tourism Management’’, ვორმსი, გერმანია (30 სამუშაო საათი).

2014  ტრენინგი “Development of New Modules for International Bachelor and Master Programmes in Sustainable Tourism Management’’, ბათუმი, საქართველო (8 სამუშაო საათი).

2012    2013 Democracy School of the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (Netherlands Institute for Multiparty Democracy).

2012  ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლებში, პრეზენტაციების უნარ-ჩვევებსა და პროექტის მართვაში (ჯიპა, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო).

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:

2018-დღემდე ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative’’ მონაწილე.

2017-2020 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში INTEGRITY – (აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში).

2019-2022 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში LOVE DISTANCE – (სწავლის ოპტიმიზაცია და აკადემიური ჩართულობა დისტანციური სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით).

2017-2020 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში PRINTeL – (ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა და სტუდენტთა გამოცდილების გაზრდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში).                                                         

2012-2016 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE პროექტში SuToMa – (საბაკალავრო და სამაგისტრო საერთაშორისო მოდულების განვითარება მდგრადი ტურიზმის მართვაში).

2013-2016 მკვლევარი/ტრენერი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS + CBHE  პროექტში LeAGUe – („უწყვეტი განათლების სივრცის შექმნა სომხეთში, უკრაინასა და საქართველოში“).

სხვა აქტივობები:

2020 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  და კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლაბაზ გუმაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი  (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2019-დღემდე     ექსპერტი - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროექტის “Georgian Civil Society Sustainability Initiative”.

2019  სამეცნიერო კონფერენცია  „ნარჩენების მართვა: ტყეები და ბიომრავალფეროვნება“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2018 X საერთაშორისო კონფერენცია „ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2018   სტუდენტური და სკოლის მოსწავლეების სამეცნიერო კონფერენცია  „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიომრავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“, (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი), თელავი, საქართველო.

2017 სარედაქციო კოლეგიის წევრი - სამეცნიერო შრომების კრებული #1(30), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, საქართველო.

2013- დღემდე   საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა (სხვადასხვა თემატიკაზე).

ენები: 

ქართული, ინგლისური, ბერძნული, იტალიური.  

                                                                  

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.