იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ჯუმბერ მაილაშვილი

იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გულო დილავერიძე

იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი

შორენა ლაზარიაშვილი

იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი

ნათია გურგენიშვილი

იურიდიული სამსახურის  კონსულტანტი

ირმა მახათაძე

 

 

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.