იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ჯუმბერ მაილაშვილი
 

იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გულო დილავერიძე

იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით)

ია ჭიკაძე

იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი

ლალი ჩოდრიშვილი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.