თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ

წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილებაშეწყვეტილი წევრების გამოკლების გამო,  2021 წლის 15 ნოემბერს დაინიშნა სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნები (2022 წლის 03 ოქტომბრამდე) შემდეგ ფაკულტეტებზე:

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი - 1 ვაკანსია; სტუდენტი- 2 ვაკანსია;

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი-1 ვაკანსია; სტუდენტი - 1 ვაკანსია;

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი - 1 ვაკანსია;

სტუდენტი - 1 ვაკანსია;

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი: სტუდენტი - 2

ვაკანსია;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: სტუდენტი - 2 ვაკანსია.

კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2021 წლის 05 ნოემბერს და დასრულდება 2021 წლის 14 ნოემბერს (10 კალენდარული დღე);

კანდიდატთა განცხადებები მიიღება უნივერსიტეტის პირველ სასწავლო კორპუსში,

ოთახი N207, 10:00 საათიდან- 17:00 საათამდე.

 
მნახველთა რაოდენობა: 540
 
 
 
 
2022 იანვარი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.