ნათელა ბაღათრიშვილს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

      15 დეკემბერს, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,  ნათელა ბაღათრიშვილის დისერტაციის დაცვა გაიმართა.

      კვლევის თემაა -,,საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა კომპეტენციების განვითარება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას" ( სამეცნიერო ხელმძღვანელი- ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი მარინა კაპანაძე).

     სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი მიზანია განისაზღვროს, პროექტის დანერგვის პროცესში, როგორ შეიცვალა მონაწილე მასწავლებელთა მიდგომები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ, რამდენად განვითარდა მათი კვლევითი უნარ-ჩვევები და რამდენად აქტიურად ნერგავენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში კვლევით პროექტებსა და კვლევით აქტივობებს.

    ნათელა ბაღათრიშვილს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 322
 
 
 
 
2018 იანვარი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.