დოქტორანტ საფფეთ ბაირაქთუთანის დისერტაციის დაცვა

         23 ივნისს, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგა საფფეთ ბაირაქთუთანის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სწავლების ხარისხის ეფექტური მართვისა და კონტროლის მხარდამჭერი საინფორმაციო ტექნოლოგიების კონცეფცია“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად  (სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პროფესორი გურამ ჩაჩანიძე).

          კვლევის მიზანია ყველა დონის სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ინტენსიფიკაცია, თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებების გამოყენებით; მოსწავლის პიროვნების ჩამოყალიბება და განვითარება, მისი მომზადება კომფორტული ცხოვრებისთვის,  ინფორმაციული  საზოგადოების ჩამოყალიბების  პირობებში;  საზოგადოების სოციალური შეკვეთების შესრულების შესაძლებლობებისა და უნარების გამომუშავება.

      საფფეთ ბაირაქთუთანს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 694
 
 
 
 
2018 იანვარი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.