ვანო შიუკაშვილს სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

27 დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,   ვანო შიუკაშვილის დისერტაციის - ,,პექტინოვანი ნივთიერებების დაგროვების დინამიკა ყურძენში და მათი გავლენა ტკბილისა და ღვინის ხარისხზე“-დაცვა გაიმართა.   კვლევა წარდგენილი იყო  სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

    სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მარიამ ხოსიტაშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გეორგ ბინდერი – დოქტორი.

    კვლევის  მიზანია ყურძენში  პექტინოვან  ნივთიერებათა დაგროვების დინამიკისა და ტკბილისა და ღვინის ხარისხზე მათი გავლენის დადგენა.

     ვანო შიუკაშვილს სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1266
 
 
 
 
2021 იანვარი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.