გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები
მაია ჯანგიძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

 11 დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ მაია ჯანგიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „ტექსტოლოგიური კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის “.

   სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მაია ნინიძე- ფილოლოგიის მეცნიერებათა   დოქოტორი, მოწვეული პროფესორი;         

  ქეთევან გიგაშვილი- ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი.                 

   ნაშრომის მიზანია,  უახლესი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით,  გურამ რჩეულიშვილის როგორც მხატვრული, ისე დოკუმენტური ნაწერების ფუნდამენტურად შესწავლა.

    მაია ჯანგიძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 751
 
 
 
 
2020 თებერვალი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.