მაია ჯანგიძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

 11 დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ჩატარდა დოქტორანტ მაია ჯანგიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „ტექსტოლოგიური კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის “.

   სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მაია ნინიძე- ფილოლოგიის მეცნიერებათა   დოქოტორი, მოწვეული პროფესორი;         

  ქეთევან გიგაშვილი- ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი.                 

   ნაშრომის მიზანია,  უახლესი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით,  გურამ რჩეულიშვილის როგორც მხატვრული, ისე დოკუმენტური ნაწერების ფუნდამენტურად შესწავლა.

    მაია ჯანგიძეს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1326
 
 
 
 
2020 ივლისი
1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.