საფინანსო სამსახურის თანამშრომლები

საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი
მურმან თაგოშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტერი
ნანა იაგანაშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ლალი ვარდოშვილი 

საფინანსო სამსახურის კონსულტანტი (ხელშეკრულებით)

ივანე ზაალიშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ელენე სონღულაშვილი 

საფინანსო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით)

იზა ფადიურაშვილი 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.