დეკანი:
მაგდა დავითაშვილი
Tel:+(995) 599 949 878
E-mail: magda.davitashvili@tesau.edu.ge
ფაკულტეტისხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურისხელმძღვანელი:
იზოლდა ჭინჭარაშვილი
Tel:+(995) 599 008 448
E-mail: iza.chincharashvili@tesau.edu.ge 

მათემატიკის, ინფორმატიკისადაფიზიკისდეპარტამენტისხელმძღვანელი
სვიმონ ოხანაშვილი
Tel: +(995) 599 57 32 25
E-mail: ok-svi@tesau.edu.ge
საბუნებისმეტყველომეცნიერებათადეპარტამენტისხელმძღვანელი:
თამარ ნადირაძე
Tel: +(995) 593 33 89 45
E-mail: tamar.nadiradze@tesau.edu.ge
ჯანდაცვისდეპარტამენტისხელმძღვანელი:
ნანა ნაცვლიშვილი
Tel: +(995) 599 160 870

E-mail: nana.natsvlishvili@tesau.edu.ge
დეკანატი

Tel: 0 (350) 27 33 20
E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.