კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

ნინო კობიაშვილი 

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

მადონა გოგობერიშვილი 

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე 

გულნარა ბაწელაშვილი 

კანცელარიის  სპეციალისტი

სოფო ბადაშვილი 

ანა ჯაშიაშვილი 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.