ნესტან კვიწინაძეს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა

        26 ივნისს,  იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგა ნესტან კვიწინაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,ბეჭდური მედიასაშუალებების როლი დარგობრივი ინგლისურის ESP (ბიზნეს ინგლისურის) სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

       სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი.

      კვლევის მთავარი მიზანია ბეჭდური მედიასაშუალებების როლის განსაზღვრა/დადგენა ინგლისური  ESP (ბიზნეს ინგლისურის) სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში. 

     ნესტან კვიწინაძეს განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1746
 
 
 
 
  2017 სექტემბერი
  1

  2

  3

  4

  9

  10

  11

  16

  17

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.