შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა შემდეგი გრაფიკით: ა) შიდა მობილობის პროცესში მონაწილე სტუდენტთათვის განცხადების წარდგენის ვადები განისაზღვრა 2021 წლის 8 თებერვლიდან 2021 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით; ბ) სტუდენტთა შიდა მობილობის შედეგები წარმოადგენილი იქნება 2021 წლის 18 თებერვალს. გ) ბოლო ვაკანტურ ადგილზე, კონკურენციის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება იმ სტუდენტს, რომელსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მეტი ქულა აქვს მიღებული; დ) სტუდენტის პრიორიტეტულ პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში დაფინანსების მოპოვება განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შიდა მობილობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი სახის დოკუმენტები:

 • განცხადება; 
 • ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
 • სწავლის შეწყვეტის, შეჩერების  დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სასწავლო ბარათის ასლი;
 • ატესტატის ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • 50 ლარიანი ქვითარი (სოციალურად დაუცველის გარდა).

განცხადების ფორმა

თესაუს საბანკო რეკვიზიტები

განისაზღვრა რეგისტრაციის ვადები 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის

 
მნახველთა რაოდენობა: 2479
 
 
 
 
  2022 აგვისტო
  1

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.