თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!
სოციალური პროგრამა მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის "გ3" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) წარდგინებით, განსაზღვრავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობასა და პირობებს სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტების დაფინანსების წლიური მოცულობი,ს არაუმეტეს 10% - ის ფარგლებში.

 

    საქართველოს მთავრობის დადგენილების- „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“, -თანახმად, აღნიშნული პროგრამასთან დაკავშირებით, იწყება განცხადებების მიღება.

 

     სოციალური პროგრამის ფარგლებში, განცხადებების  მიღება  მოხდება მხოლოდ ელექტრონულად, 2020 წლის 30 სექტემბრიდან 14 ოქტომბრის ჩათვლით, პორტალზე: 

 http://socreg.mes.gov.ge 

   დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია სამინისტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე https://www.mes.gov.ge

დანართი: საქართველოს მთავრობის დადგენილება №591

 
მნახველთა რაოდენობა: 1036
 
 
 
 
  2021 ივნისი
  1

  2

  3

  5

  6

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.