მობილობის მსურველ პირთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

გარე და შიდა მობილობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი სახის დოკუმენტები:

 • განცხადება;
 • ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
 • სწავლის შეწყვეტის, შეჩერების  დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სასწავლო ბარათის ასლი;
 • ატესტატის ასლი;
 • 2  ფოტოსურათი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • ქვითარი-50 ლარი (სოციალურად დაუცველის გარდა).
 
მნახველთა რაოდენობა: 2391
 
 
 
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.