სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად ტურიზმისა და აგრარული მეცნიერებების  მიმართულებებისათვის. 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის მაქსიმალური თანხა თითოეული მიმართულებისათვის  შეადგენს 25 000 ლარს.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2020 წლის 10 აგვისტოდან 21 აგვისტოს ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე  უნივერსიტეტის კანცელარიაში  დალუქული კონვერტით (გარდა ,,განცხადებისა“)  ,,სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ დებულების მე-6 მუხლის შესაბამისად.

დეტალური ინფორმაცია კონკურსისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის  შესახებ იხ. ბმულზე_დებულება  ,,სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ“

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • კონკურსის გამოცხადება: 23 ივლისი;

 • საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება: 10 აგვისტო - 21აგვისტო;

 • საკონკურსო დოკუმენტაციის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა: 24 აგვისტო -27 აგვისტო;

 • აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელთა პრეზენტაციების მოსმენა: 31 აგვისტო;

 • შერჩეული და მოწონებული პროექტების გარე ექსპერტებისათვის შესაფასებლად გადაცემა: 1-ლი - 4 სექტემბრი; 

 • წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დასაფინანსებლად წარდგენილი პროექტების დამტკიცება:  არაუგვიანეს 15 სექტემბერი

 
მნახველთა რაოდენობა: 2423
 
 
 
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.