ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

ია ჯიმშიტაშვილი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.