ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელენე ფილაშვილი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.