ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საბჭო:

 

1.     პროფესორი - თამარ ნადირაძ

2.     პროფესორი - მაგდა დავითაშვილი

3.     პროფესორი - ელიზბარ ელიზბარაშვილი

4.     პროფესორი - თეა მჭედლური

5.     ასოცირებული პროფესორი - გელა აზიკური

6.     ასოცირებული პროფესორი - ლამარა ზუროშვილი

7.     ასოცირებული პროფესორი - იზოლდა ჭინჭარაშვილი

8.     ასოცირებული პროფესორი - ნანა ბერძენიშვილი

9.     ასოცირებული პროფესორი - სვიმოოხანაშვილი

10.  ასოცირებული პროფესორი - მარიამ ზაქარიაშვილი

11.  ასოცირებული პროფესორი - მერაბ აღნიაშვილი

12.  ასოცირებული პროფესორი - დიანა მჭედლიშვილი

13.  ასისტენტ-პროფესორი - დარეჯან მარგალიტაშვილი

14.  ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე

15.  ასისტენტ-პროფესორი - თამაზი ლაჩაშვილი

16.  სტუდენტი - მარიამი ბაციაშვილი

17.  სტუდენტი - მარიამი კირვალიძე

18.  სტუდენტი - ანა ამონაშვილი

19.  სტუდენტი - მარი წულუკიძე

 

 

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.