ელექტრონული სერვისები

moodle.tesau.edu.ge
aems.tesau.edu.ge
ელექტრონული ფოსტა
 
 

    2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.