ფაკულტეტის დეკანი

დავით მახაშვილი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.