საკონტაქტო ინფორმაცია

დეკანი
მანანა კევლიშვილი
ტელ: +(995) 577 67 71 84
E-mail: manana. kevlishvili@tesau.edu.ge; manuka62@gmail.com
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
მზია ღაღოლიშვილი
ტელ: 23 36 70
E-mail: mzia.gagolishvili@tesau.edu.ge; mziagagil@mail.ru
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
ირა შილდელაშვილი
ტელ: +(995)236843
E-mail: ira.shildelashvili@tesau.edu.ge
სამდივნო 
ტელ: 0(350) 23 36 70
E-mail: agriculture@tesau.edu.ge
დეპარტამენტი
ტელ: 0(350) 23 36 70

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.