ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ქეთევან ხმალაძე 

ტელ: +(995) 557 27 12 71

ელ-ფოსტა: hr@tesau.edu.ge

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.