თესაუში ბიზნეს დაგეგმარებასა და ფინანსურ აღრიცხვაში ტრენინგები ჩტარდა

მიმდინარე წლის 9 - 17 აპრილს  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგ თემებზე ბიზნეს დაგეგმარება" დაფინანსური აღრიცხვა. მსმენელები გაეცნენ ისეთ საინტერესო საკითხებს, როგორებიცაა: ფინანსური დაგეგმვის როლი ბიზნესისთვის; საგადასახადო განაკვეთები და მათი გადახდის ვადები; შემოსავლებისა და ხარჯების კატეგორიზაცია; ფიქსირებული ხარჯები, ცვლადი ხარჯები, მოგების პროგნოზი და სხვ.

ტრენინგი განხორციელდა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Mercy Corps- ის ინიციატივითა და სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის მხარდაჭერით, ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის (EU4Youth) პროექტის -სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG) ფარგლებში.

 
მნახველთა რაოდენობა: 215
 
 
 
 
2022 მაისი
1

2

3

4

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.