პირველკურსელთა რეგისტრაციის შესახებ
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველკურსელთა რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 4-22 სექტემბერი. რეგისტრაცია იწარმოებს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, მე-2 სართულზე, 211-ე ოთახში.
პირველკურსელთა რეგისტრაციისთვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი);
2. სკოლის ატესტატი (დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული);
3. ორი ფერადი ფოტოსურათი (3 x 4) ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია;
4. მიწერის მოწმობა კომისარიატიდან, ასლთან ერთად (ვაჟებისთვის);
5. naec-ის მიერ დადასტურებული შედეგების ასლი;
6. სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი;
7. პირი თუ არასრულწლოვანია, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციისა - უნდა მობრძანდეს მშობელთან/მეურვესთან ერთად და თან იქონიოს დაბადების მოწმობა, მშობლის პირადობის მოწმობა/მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 
მნახველთა რაოდენობა: 442
 
 
 
 
  2023 ოქტომბერი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.