იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
,,ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამა’’

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამისფარგლებში აცხადებს განაცხადების მიღებას.

ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამისმიზანია ხელი შეუწყოს ისეთი სამეცნიერო პროექტების კომერციალიზაციას, რომლებიც პასუხობს ბაზრის საჭიროებებს. პროგრამის ფარგლებში შეირჩევა კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე ტექნოლოგიები/ინოვაციები. შეფასებისთვის მიიღება ისეთი კვლევითი პროექტები, რომლებიც არიან ტექნოლოგიური მზაობის TRL4 და შემდეგ დონეზე. შეფასებისთვის მიღებული პროექტების როგორც პირველად შეფასებას, აგრეთვე, დეტალურ შესწავლას განახორციელებენ კვალიფიციური და შესაბამისი გამოცდილების მქონე ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები.

დეტალური შესწავლა გულისხმობს პროექტების დეტალურ შეფასებას ტექნოლოგიური მზაობის, ბიზნეს მზაობისა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მიმართულებით. ამავდროულად დეტალური შესწავლის ეტაპზე ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ შეფასდება და განისაზღვრება პროექტების კომერციალიზაციის პოტენციალი.

დეტალური შესწავლის შედეგად, კომერციალიზაციისთვის შერჩეულ პროექტებზე ინდივიდუალურად შედგება კომერციალიზაციის გეგმები და ამ გეგმების შესაბამისად, განხორციელდება შესაბამისი ტექნოლოგიის/ინოვაციის დახვეწისა და განვითარებისთვის განკუთვნილი აქტივობები; აგრეთვე, წარიმართება მოლაპარაკების პროცესი შესაბამის პოტენციურ ინდუსტრიულ პარტნიორებთან.

ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამაშიმონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ როგორც ფიზიკურმა, აგრეთვე, იურიდიულმა პირებმა (მათ შორის, საქართველოში რეგისტრირებულმა უნივერსიტეტებმა, კვლევითმა ინსტიტუტებმა ან/და მეცნიერებმა).

ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამაშიმონაწილეობისთვის, გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი - პროექტის მოკლე აღწერა“/”Snapshot Form”. აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს განაცხადის ფორმას როგორც ქართულ, აგრეთვე, ინგლისურ ენაზე. გთხოვთ, განაცხადი შეავსოთ ორივე ენაზე და შევსებული სახით გამოაგზავნოთ  შემდეგ ელ. ფოსტაზეtech-transfer@gita.gov.ge 2023 წლის 31 მარტამდე.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1626
 
 
 
 
  2024 მაისი
  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.