თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
„გამოყენებითი ეკონომიკის“ და „სასურსათო ტექნოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შესახებ

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას „გამოყენებითი ეკონომიკის“ და „სასურსათო ტექნოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

,,გამოყენებითი ეკონომიკა" - 5 ადგილი

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

,,სასურსათო ტექნოლოგია" – 5 ადგილი

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

 
მნახველთა რაოდენობა: 1562
 
 
 
 
    2023 სექტემბერი
    mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2023-9-31'