თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!
პირველ კურსელთა რეგისტრაციის შესახებ
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველკურსელთა რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 1- 27 სექტემბერი.
რეგისტრაცია იწარმოებს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, მე-2 სართულზე, 211-ე ოთხში.
პირველ კურსელთა რეგისტრაციისთვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი);
2. სკოლის ატესტატი (დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული);
3. ორი ფერადი ფოტო სურათი (3 x 4);
4. მიწერის მოწმობა კომისარიატიდან, ასლთან ერთად (ვაჟებისთვის);
5. პირი თუ არასრულწლოვანია, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციისა - უნდა მობრძანდეს მშობელთან/მეურვესთან ერთად და თან იქონიოს დაბადების მოწმობა, მშობლის პირადობის მოწმობა/მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 
მნახველთა რაოდენობა: 280
 
 
 
 
  2021 სექტემბერი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.