იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

2024 წლის 12, 19 და 24-25 ივლისს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შედგება საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვა.

  • ლინგვისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაცვა შედგება - 2024 წლის 12 ივლისს (II სართული, მცირე სააქტო დარბაზი). 
  • საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაცვა შედგება -  2024 წლის 19 ივლისს (III სართული, აუდიტორია #311).

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე, საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა შედგება  - 2024 წლის 24- 25 ივლისს.

  • ქართული ფილოლოგია -  II სართული, მცირე სააქტო დარბაზი
  • ინგლისური ფილოლოგია - III სართული, აუდიტორია #302
  • ისტორია - III სართული, აუდიტორია #311

საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისია:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ქართული ფილოლოგია"

1. პროფესორი - ნინო კოჭლოშვილი (თავჯმდომარე)

2. ასოცირებული პროფესორი - ნინო გიორგაძე

3. ასოცირებული პროფესორი - ელენე ფილაშვილი

 სააპელაციო კომისია:

1. პროფესორი - ნუნუ გელდიაშვილი

2. ასოცირებული პროფესორი - ნინო გოგიაშვილი

3. ასისტენტ-პროფესორი- შორენა წიგნაძე

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ისტორია"

1. პროფესორი - თენგიზ სიმაშვილი (თავმჯდომარე)

2. ასოცირებული პროფესორი - თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - ალექსანდრე მოსიაშვილი

4. ასოცირებული პროფესორი - მადონა ქებაძე

5. ასოცირებული პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

 სააპელაციო კომისია:

1. პროფესორი - გიორგი გოცირიძე

2. მოწვეული დოქტორი - ალექსანდრე ოთარაშვილი

3. მოწვეული მასწავლებელი - თამარ ღურწკაია

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ინგლისური ფილოლოგია"

1. პროფესორი - მანანა ღარიბაშვილი (თავმჯდომარე)

2. ასოცირებული პროფესორი - შორენა ლაზვიაშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - ნინო ძამუკაშვილი

სააპელაციო კომისია:

1. ასოცირებული პროფესორი - ეკატერინე ნახუცრიშვილი

2. მოწვეული დოქტორი - მაკა კოჭაური

3. მოწვეული დოქტორი -შორენა ვახტანგიშვილი

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,საქართველოს ახალი

და უახლესი ისტორია"

1. პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი (თავმჯდომარე)

2. ასოცირებული პროფესორი - თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - ალექსანდრე მოსიაშვილი

სააპელაციო კომისია:

1. პროფესორი - გიორგი გოცირიძე

2. ასოცირებული პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - მადონა ქებაძე

 

ამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ლინგვისტიკა"

 1. პროფესორი - ნუნუ გელდიაშვილი (თავმჯდომარე)

2. პროფესორი - მანანა ღარიბაშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - შორენა ლაზვიაშვილი

4. ასოცირებული პროფესორი - ელენე ფილაშვილი

5. ასისტენტ-პროფესორი - შორენა წიგნაძე

სააპელაციო კომისია:

1. ასოცირებული პროფესორი - ნინო გიორგაძე

2. ასოცირებული პროფესორი - ეკატერინე ნახუცრიშვილი

3. მოწვეული დოქტორი - თამარ შიუკაშვილი

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - „ლინგვისტიკა“:

1.დიანა ბაღდადელიშვილი - ყვავილთა მეტაფორული გააზრებისათვის ქართულ და ინგლისურენოვან მხატვრულ დისკურსში. ხელმძღვანელი: პროფ. ნუნუ გელდიაშვილი.

2.ანა აბულაძე - გენდერის კონცეპტო სფერო ქართულ და ინგლისურენოვან ფრაზეოლოგიაში ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა ღარიბაშვილი, პროფ. ნუნუ გელდიაშვილი.

3.მარიამ ჯიშკარიანი - ზნეობრივ-საგანმანათლებლო კონცეპტური პარადიგმა ქართულსა და ინგლისურში (ფრაზეოლოგიის ნიმუშების მიხედვით). ხელმძღვანელები: პროფ. ნუნუ გელდიაშვილი, პროფ. მანანა ღარიბაშვილი.

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,საქართველოს ახალი

და უახლესი ისტორია“:

1.მარიტა პავლიაშვილი - ალექსანდრე მამულაშვილი - საზოგადო მოღვაწე და ისტორიკოსი (საარქივო მასალების მიხედვით). ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ სიმაშვილი.

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ქართული ფილოლოგია"

 ● ქართული ლიტერატურის მიმართულებით:

1.ნინი სესიტაშვილი - ისტორიული პერსონები ლევან გოთუას თვალსაწიერით („უგზო ქარავანი“, „მეფე ერეკლე“). ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო გიორგაძე.

2.მარინა ალადაშვილი - ნიკო ლორთქიფანიძის მცირე პროზის მხატვრული თავისებურება. ხელმძღვანელი:პროფ. ნინო კოჭლოშვილი.

3.მარხა ალხანაშვილი - შიო არაგვისპირელი და ქართული სალიტერატურო კრიტიკა. ხელმძღვანელი: პროფ.ნინო კოჭლოშვილი.

4.ნინო ჭარაქაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის მრწამსი პირადი წერილების მიხედვით. ხელმძღვანელი: პროფ.ნინო კოჭლოშვილი.

● ქართული ენის მიმართულებით:

1.ლინეტა ფუთურიძე - დებატები ქართული სალიტერატურო ენის ნორმირების საკითხებზე მე-19 საუკუნის პრესაში. ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. მზია გიგაშვილი.

2.მარიამი გავაშელიშვილი - ანთროპონიმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური მახასიათებლები გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებაში. ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. შორენა წიგნაძე.

3.ლიანა გვიშიანი - შერწყმული წინადადება რეზო ჭეიშვილის შემოქმედებაში. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.ელენე ფილაშვილი.

 

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ისტორია"

1.ანი შაშიაშვილი - საქართველოს პირველი რესპუბლიკა საერთაშორისო ასპარეზზე. ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მადონა ქებაძე.

2.მარიამ ჯაბანიშვილი - ქალები XIX-XX საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში (ოლღა გურამიშვილი, მარო მაყაშვილი, ნაზი შამანაური). ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მადონა ქებაძე.

3.თამარი გავაშელიშვილი - ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა და ილია ჭავჭავაძე. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

4.მარიამი ჩარექიშვილი - აშშ ორი მსოფლიო ომის პერიოდში. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

5.ანა ლაჩაშვილი - ნადერ შაჰის კავკასიური პოლიტიკა. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

6.ანა ბაღათრიშვილი - გაზეთი „ხმა კახეთისა“- პირველი მსოფლიო ომის პარალელურად კახეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ალექსანდრე მოსიაშვილი.

7.ბეციაშვილი სოფია - 1801-1812 წლების ანტირუსული გამოსვლები საქართველოში და ეროვნული მოძრაობის დასაწყისი. ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი.

8.ზაური უთალიშვილი - აფხაზეთი რუსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობებში (XVს.II ნახ.–XIX ს. I ნახევარში). ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

9.მაგდა უთალიშვილი - აფხაზეთის პრობლემა ქართულ-ბიზანტიურ ურთიერთობებში V-VII საუკუნეებში. ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

10.ნათია ქორთიევი - ბისმარკი, როგორც დიდი დიპლომატი. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მადონა ქებაძე.

11.ვალერი გზირიშვილი - „რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში - აფხაზეთი, ქართველი ერის ტკივილი.“ ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი ნუნუ მიქელაძე.

12.ნიკა ტაბატაძე - გერმანია - საქართველოს ურთიერთობა 1914-1918 წლებში. ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოცირიძე.

13.ნანა დავითელაშვილი - საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობა 1914-1918 წლებში. ხელმძღვანელი: პროფ.გიორგი გოცირიძე.

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ინგლისური ფილოლოგია":

1.ლია კაკალაშვილი - შემოქმედის თავისუფლებისა და ეთიკის საკითხები მერი შელის რომანის ,,ფრანკენშტაინი“ მიხედვით. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო ძამუკაშვილი.

2.თინათინი ბაქრაძე - ომთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ინგლისურენოვან მედიაში (რუსეთ-უკრაიანის ომის მაგალითზე). ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა ღარიბაშვილი.

3.მარი მამალაშვილი - მომავალი დროის გამოხატვის შესაძლებლობანი ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის რომანში დიდი გეტსბი. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, შორენა ლაზვიაშვილი.

 
მნახველთა რაოდენობა: 211
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.