იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა და მოსწავლეთა სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება
20 დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში„ვისწავლოთ და ვიკვლიოთ ერთად“ სტუდენტთა და მოსწავლეთა IV სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება.
კონფერენცია ორ სექციად იმუშავებს. I ს ე ქ ც ი ა სექციის ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. შორენა წიგნაძე
1. მთის სიამაყის სიმბოლო ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში დიანა ბაღდადელიშვილი- ,,ლინგვისტიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე კურსის მაგისტრანტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ.ნუნუ გელდიაშვილი; დიანა თუშიშვილი-სსიპ ვარდისუბნის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე, პედაგოგი: დიანა ბაღდადელიშვილი
2. ქალის გენდერული როლი ჰაგიოგრაფიულ მწერლობასა და ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივში“ ნინო მილორავა-კევლიშვილი- ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლოპროგრამის III კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო გიორგაძე; თინათინ კევლიშვილი - სსიპ ქალაქ თელავისI საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლე, პედაგოგი: ნინო ლაფაური
3. კონცეპტ „ბედის“ ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები სხვადასხვა სისტემის ენაში ელენე ბათურიშვილი - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. შორენა წიგნაძე; მარიამ ჯაშიაშვილი -სსიპ თელავის IX საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე, პედაგოგი:თინათინ ჯიმუხაძე
4. დანაშაული თუ „მართალი სამართალი“ სასიძოს მოკვლის ეპიზოდის მიხედვით. სალომე აზიკური-ქართული ფიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი მაია კობიაშვილი; ნიკოლოზ ნაჭყებია-სსიპ თბილისის 144 საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე, პედაგოგი: მაია კობიაშვილი
5. ილია ჭავჭავაძის „განდეგილის“ ლიტერატურულ-ფოლკლორული საფუძვლები ეკატერინე მამნიაშვილი-ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლოპროგრამის II კურსის სტუდენტი; ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო გიორგაძე; ანანო ხუციშვილი-სსიპ თელავის V საჯარო სკოლის მოსწავლე, პედაგოგი: მაია მოსიაშვილი
6. პასუხისმგებლობისა და ზეგავლენის კონცეპტი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მაგალითზე ლიკა ოხანაშვილი-ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი მაია კობიაშვილი; დავით ქუთათელაძე- სსიპ ქალაქ თბილისის 144 საჯარო სკლის XI კლასის მოსწავლე, პედაგოგი: მაია კობიაშვილი
7.ქალი, როგორც დამოუკიდებელი ინდივიდი, სოციო-კუტურულ და ქრისტიანულ ცნობიერებაში იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამების“ მიხედვით სოფიკოგელდიაშვილი -ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის III კურსის სტუდენტი; ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი მაია კობიაშვილი; ლიზა ბაღუაშვილი-სსიპ ქალაქ თელავის I საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე
8.დავით კლდიაშვილის ეროვნული თვალთახედვა მემუარების „ჩემი ცხოვრებისგზაზედ“ მიხედვით მარი ალადაშვილი-ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი; ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო კოჭლოშვილი; ხატია ალადაშვილი-სსიპ კონდოლის საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლე
9. ერეკლე II (ბიოგრაფიული შტრიხები) გენო ხვიჩავა - ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო. პროგრამის II კურსის სტუდენტი; ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ სიმაშვილი მარიამი ასლანიშვილი - სსიპ თელავის IV საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლე,
II სექცია სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა ღარიბაშვილი 1. უილიამ შექსპირის ერთი სონეტის ორი ქართული თარგმანის შესახებ სალომე ყაყიჩაშვილი- ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო ძამუკაშვილი; ნაზი სმოიანი-სსიპ თელავის V საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე, პედაგოგი: ია კოკოშაშვილი
2.ინგლისური ენის აქტუალობის საკითხისათვის ნათია სმოიანი -ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული მასწავლებელი ია ქუმსიაშვილი; ვანიკო მეგრელიშვილი- სსიპ წინანდლის საჯაროსკოლის X კლასის მოსწავლე; პედაგოგი:ია ქუმსიაშვილი
3. რუსული საშობაო ტრადიციები (Рождество, Колядки, Святки) ნინო ჩაველაშვილი-საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. მედეა მეტრეველი; საბა მჭედლიშვილი -სსიპ თელავის. პირველი საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე.
4.მულტიმოდალური მიდგომები ინგლისურის, როგორც უცხო ენის სწავლებაში: ვიზუალური, სმენითი და ინტერაქციული ელემენტების გამოყენების ეფექტურობა სწავლების პროცესში თიკო მარდანაშვილი - ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი, ნინო ბალუაშვილი; საბა ბედმანიკაშვილი - სსიპ ქალაქ თელავის I საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლე პედაგოგი: ნინო ბალუაშვილი
5. კლიმატის გამომხატველი ლექსიკა-ფრაზეოლოგია თანამედროვე ინგლისურ ენაში (Modern English lexical Units expressing Climate), თინათინ ბაქრაძე (Tinatin Bakradze) - ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, ნანუკა ბაღუაშვილი (Nanuka Baghuashvili), მარიამ გოგიაშვილი (Mariam Gogiashvili) - სსიპ ქალაქ თელავის I საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლეები Supervisors: Manana Garibashvili, PhD, professor Valentina Doren, Fulbright, ETA
სწორი ღირებულებათა სისტემის ჩამოყალიბება და ბავშვის ფსიქო-ემოციური განვითარება„ბერენსტეინის დათვების "სერიის წიგნების მიხედვით
მერი ასრიანი - ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი ნინო ბალუაშვილი; ბესიკი გოგოჭური - სსიპ ქალაქ თელავის I საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლე პედაგოგი: ნინო ბალუაშვილი
7. Z თაობის საჭიროებებზე, შესაძლებლობებსა და ინტერესებზე რეაგირება: სწავლა-სწავლების ახალი მოდელის შემუშავება დავით ოთარაშვილი - ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი, ნინო ბალუაშვილი; ეკატერინე ახალაური - სსიპ ქალაქ თელავის V საჯარო სკოლის XIკლასის მოსწავლე, პედაგოგი: ია კოკოშაშვილი
8. ინგლისური ენის როლი კარიერული განვითარებისთვის მარიამ პაპუნაშვილი - ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის Iკურსის სტუდენტი ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი, ნანა პაპუნაშვილი; მარიამი იქაიძე- სსიპ ზემო ალვნის II საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე პედაგოგი: ნანა პაპუნაშვილი. კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 11 საათზე დაიწყება. სტუდენტთა და მოსწავლეთა IV სამეცნიერო კონფერენცია, უნივერსიტეტის. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართება.
 
მნახველთა რაოდენობა: 1321
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.