საკონტაქტო ინფორმაცია:

დეკანი
მანანა კევლიშვილი
ტელ: +(995) 577 67 71 84
E-mail: manana. kevlishvili@tesau.edu.ge; manuka62@gmail.com


ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
მზია ღაღოლიშვილი
ტელ: 0(350) 23 36 70
E-mail: mzia.gagolishvili@tesau.edu.ge; mziagagil@mail.ru


დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
ირა შილდელაშვილი
ტელ: +(995)23 68 43
E-mail: ira.shildelashvili@tesau.edu.ge


სამდივნო 
ტელ: 0 (350) 23 36 70
E-mail: agriculture@tesau.edu.ge


დეპარტამენტი
ტელ: 0 (350) 23 36 70

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.