თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

Contact Information:

 

Dean
Manana Kevlishvili
☏ +(995) 577 67 71 84
✉ manana.kevlishvili@tesau.edu.ge; manuka62@gmail.com

Head of the Faculty Quality Assurance Service 
Mzia Gagolishvili
☏ 0 (350) 23 36 70
✉ mzia.gagolishvili@tesau.edu.ge; mziagagol@mail.ru

Head of the Department
Ira Shildelashvili

☏ 0 (350) 23 68 43

✉ ira.shildelashvili@tesau.edu.ge

Secretariat 
☏ 0(350) 23 36 70
✉ agriculture@tesau.edu.ge

Department

☏ 0 (350) 23 36 70

 

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved