მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომლები

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

გოჩა კობიაშვილი
სასწ. საცდელი ნაკვ. ზედამხედველი

 

მატერიალურ ფასეულობათა უფროსი ტექნიკოსი 

ირაკლი ჭიჭაშვილი

საწყობის გამგე 

დიმიტრი ესიტაშვილი

სპეციალისტი 

ნანა ბასილაშვილი

კომენდანტები

არსენ ბუქვაიძე

სპირიდონ როსტომაშვილი

დავით ბეჟანიშვილი

მალხაზ ასლანიშვილი

ზაზა ჯაშიაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გიორგი ძამუნაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ნინო გურგენაშვილი
 
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
 
სალომე მაღრაძე
 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.