კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

ბეჟანიშვილი მანანა

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ხმალაძე ქეთევან 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

ჭედია მაია

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

რუაძე მანანა

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

გოგობერიშვილი მადონა

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ხახონაიძე ნათია

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ბაწელაშვილი გულნარა 

კანცელარიის  სპეციალისტი

ბადაშვილი სოფო

კანცელარიის  სპეციალისტი

ჯაშიაშვილი ანა

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.