გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები

სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების მენეჯერი

ლელა საფარიშვილი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.