ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფო დაფინანსება განსაზღვრულია შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიოლოგია – 40 ადგილი
ისტორია – 55 ადგილი
დაწყებითი განათლება– 35 ადგილი
ქართული ენა და ლიტერატურა – 55 ადგილი
სასურსათო ტექნოლოგიები- 43 ადილი

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.