საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი 

ნინო გიგილაშვილი

საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

აბესალომ აივაზაშვილი

საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

ლეილა ბედიანიძე

საგამოცდო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი

თარაში გიორგაძე

საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი (ხელშეკურულებით) 

თამარ ბახბახიშვილი

საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი (ხელშეკურულებით)
ნინო ნადირაძე

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.