საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი 

ნინო გიგილაშვილი

საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

აბესალომ აივაზაშვილი

საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

ლეილა ბედიანიძე

საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) 

თამარ ბახბახიშვილი

საგამოცდო ცენტრის სპეციალისტი (ხელშეკრულებით)
ნინო ნადირაძე

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.