ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N1

2200, თელავი

თესაუ, I კორპუსი

ტელ: (+995 350) 27 15 33

E_mail: ir.head@tesau.edu.ge

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.