ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო:

1.ნუნუ გელდიაშვილი

2.ქეთევან გიგაშვილი

3.როინ ჭიკაძე

4.ნინო კოჭლოშვილი

5.თენგიზ სიმაშვილი

6.გიორგი გოცირიძე

7.თეიმურაზ ვახტანგიშვილი

8.მანანა ღარიბაშვილი

9.მაყვალა მიქელაძე

10.ლია ტალახაძე

11.ნანა რჩეულიშვილი

12.ნინო გიორგაძე

13.ნინო გოგიაშვილი

14.ისაკო მეფარიშვილი

15.მალხაზ ცირეკიძე

16.ზაურ გუმაშვილი

17.დარეჯან მაისურაძე

18.ალექსანდრე მოსიაშვილი

19.თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

20.მადონა ქებაძე

21. ცისანა მოდებაძე

22. ინგა ტყემალაძე

23.სედა ასატუროვი

24.მანანა ნაპირელი

 

 

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.