პროფესიული განათლების ცენტრის მდივანი  

ნინო  ფარსადანიშვილი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.