მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია :
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, I სართული, მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური
ტელ: 0 (350) 27 30 08
ელ.ფოსტა: mrms@tesau.edu.ge

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.