იურიდიული სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია :
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II სართული, იურიდიული სამსახური ტელ: 0 (350) 23 06 11
ელ.ფოსტა: ls@tesau.edu.ge

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.