კანცელარია

საკონტაქტო ინფორმაცია :
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II სართული, კანცელარია
სამსახური ტელ: 0 (350) 23 00 11
ელ.ფოსტა: kancelariauni@tesau.edu.ge

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.