ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია :

ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა,
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
I კორპუსი,
II სართული,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ტელ: 0 (350) 27 59 82

ელ.ფოსტა: quality@tesau.edu.ge

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.