კონკურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

   საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური და საერთაშორისო პროექტი DARE იწვევს ბაკალავრიატის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს , რომლებიც დაინტერესებულები არიან ეროვნული და რელიგური უმცირესობათა საკითხებით. სტუდენებმა უნდა შექმნან ესსე, რომელიც შეეხება რელიგიურ და ენიკური უმცირესობათა ინტეაეგრაციის საკითხებს. კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის კარგად ფლობა.

   ესსე წარმდგენილი უნდა იყოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, ქართულად წარმოდგენის შემთხვევაში თან უნდა ერთვოდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. ესსეს მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 A4 ფორმატის ფურცელს (shift Times New Roman, 12) .

მნიშვნელოვანი თარიღები:

19 დეკემბერი, 11:00 საათი- საინფორმაციო შეხვედრა ( ტემპუსის ოთახში, პირველ სართულზე);

18 იანვარი- ესსეს წარდგენის ბოლო ვადა შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე:  ir.head@tesau.edu.ge   sophioarsenishvili@yehoo.com

23 იანვარი- გასაუბრება საუკეთესო ესსეს ავტორებთან;

31 იანვარი- გამრჯვებულების გამოვლენა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 329
 
 
 
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.