სტუდენტური თვითმმართველობის საპრეზიდენტო არჩევნები

   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პარლამენტის თავმჯდომარის დადგენილებით, გამოცხადდა  სტუდენტური  თვითმმართველობის საპრეზიდენტო არჩევნები.

   არჩევნებში კანდიდატთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 27.10.2017 - ის  09:00 საათიდან 05.11.2017 - ის 17:00 საათამდე( I სართული, თვითმმართველობის ოთახი).

   საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციისათვის აუცილებელია კანდიდატმა საარჩევნო კომისიაში წარმოადგინოს:

ა) პირადი განცხადება;

ბ) სამოტივაციო წერილი;

გ) არანაკლებ 50 სტუდენტის მიერ ხელმოწერით დადასტურებული მხარდაჭერის ფურცელი ;

ან პარლამენტის წევრთა სიითი შემადგენლობის 1/5 ის ხელმოწერა.

დ) საარჩევნო პროგრამა;

ე) ნასამართლეობის ცნობა

 

            საპრეზიდენტო კანდიდატთა რეგისტრაციას ახორციელებს საარჩევნო კომისია. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიაკითხეთ თვითმმართველობის ოთახს.

 
მნახველთა რაოდენობა: 213
 
 
 
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.