საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია უკრაინაში

  2017 წლის 7 დეკემბერს, უკრაინის  ქ. სუმის რეგიონული ინსტიტუტის დიპლომის შემდგომი  მასწავლებლის  განათლების  ინსტიტუტში,  გაიმართება IV საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები განათლებაში: ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა".

კონფერენციის თემატური სფეროები:

    1. თანამედროვე ტექნოლოგიები ბავშვებისა და მოზარდების სწავლებასა და განათლებაში: უკრაინული და მსოფლიო გამოცდილება;

   2. ინოვაციები უმაღლესი განათლების სფეროში: სტრატეგიები და ტექნოლოგიები;

  3. ინოვაციური პროცესების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები პროფესიულ განათლებაში: გამოცდილება და პერსპექტივები;

   4. უკრაინასა და მსოფლიოში დიპლომისშემდგომი განათლების ინოვაციური განვითარების ორგანიზაციული და პედაგოგიური მხარდაჭერა;

  5. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლების სფეროში;

6. ინდივიდუალური სოციალურ-ფსიქოლოგიური პოტენციალის განვითარება განათლების სფეროში ინოვაციური ცვლილებების კონტექსტში;

7. განათლების ისტორია: სწავლებისა და აღზრდის პროცესში ინოვაციის რეტროსპექტივა;

8. საგანმანათლებლო ინოვაციების კულტუროლოგიური, ეთნოლოგიური და ფილოსოფიური საფუძვლები;

9. განათლების მართვის თანამედროვე მსოფლიოში და საზოგადოების ინოვაციური განვითარება.

   დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურში ია შიუკაშვილს.

 
მნახველთა რაოდენობა: 218
 
 
 
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.